فضای مورد نیاز برای راه اندازی یک خط تولید فیلترهوا چقدر می باشد؟ به چه نفر نیروی کار احتیاج است؟

•• دستگاه نیمه اتوماتیک چین کن کاغذ فیلتر هوا

فضای مورد نیاز برای انبار کردن تولیدات و مواد اولیه یک هفته، ۴۰ متر و ۲ نفر نیروی کار

•• دستگاه تمام اتوماتیک چین کن کاغذ فیلتر هوا

فضای مورد نیاز برای انبار کردن تولیدات و مواد اولیه یک هفته، ۴۰ متر و ۱ نفر نیروی کار

•• دستگاه نیمه اتوماتیک تزریق تولید فیلتر هوا PU

فضای مورد نیاز برای انبار کردن تولیدات و مواد اولیه یک هفته، ۸۰ متر و ۴ نفر نیروی کار

•• دستگاه تمام اتوماتیک تزریق تولید فیلتر هوا PU

فضای مورد نیاز برای انبار کردن تولیدات و مواد اولیه یک هفته، ۸۰ متر و ۳ نفر نیروی کار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *