• دستگاه کانوایر فیلتر هوا

    دستگاه کانوایر یکی از آپشن های مورد استفاده در دستگاه چین کن کاغذ می باشد. این دستگاه به صورت نوار نقاله برای راحتی روی فیلترهوا قرار می گیرد.